Dla rodziców

INFORMACJA!

 OPŁATY ZA POBYT  I WYŻYWIENIE W PRZEDSZKOLU PROSIMY WPŁACAĆ NA NR KONTA BANKOWEGO:

47 1020 2401 0000 0102 0570 8310

KOMUNIKAT

Koronawirus jest wirusem osłoniętym cienką warstwą tłuszczową dlatego jest wrażliwy na wszystkie detergenty, w tym mydło, preparaty do dezynfekcji oraz promienie UV. Oznacza to, że łatwo go inaktywować prostymi środkami czystości.

Wirus przenosi się:

  1.  bezpośrednio, drogą kropelkową – zawierające wirusa drobne kropelki powstające  w trakcie kaszlu, kichania, mówienia mogą być bezpośrednią przyczyna zakażenia. Odległość 1-1,5 m od osoby, z którą prowadzimy rozmowę, traktowana jest jako bezpieczna pod warunkiem, że osoba ta nie kaszle i nie kicha w naszym kierunku (strumień wydzieliny oddechowej pod ciśnieniem),
  2.  pośrednio, poprzez skażone wydzieliną oddechową (podczas kichania czy kaszlu) przedmioty i powierzchnie. Wirus nie ma zdolności przetrwania poza organizmem człowieka, ulega dezaktywacji po kilku- kilkunastu godzinach.

(źródło: http://www.psse.rybnik.pl/pdf/02-MEN-koronawirus%20szkoła_27.02.2020_ostateczna.pdf)

Rodzicu!

  • nie przyprowadzaj chorego  i przeziębionego dziecka do przedszkola,
  • dbaj o higienę i czystość
  • unikaj skupisk
  • zapoznaj się z komunikatem Głównego Inspektora Sanitarnego :      http://www.psse.rybnik.pl/index.php/aktualnosci
  • nie obawiaj się zachorowania jeśli nie miałeś kontaktu z chorym

 

źródło: https://dokumenty.men.gov.pl/Rekomendacje_Ministra_Edukacji_Narodowej_dla_dyrektorow_przedszkoli_szkol_i_placowek_oswiatowych.pdf

Informujemy również, że rodzicom dziecka dla lat 8 w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola  należy się zasiłek opiekuńczy  (art. 32 ust. 1 lit. a Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa, Dz.U. 2017, poz. 1368);

 

Aktualizacja procedury COVID- 19 z dnia 01.09.2021. W rozdziale WYTYCZNE DLA RODZICÓW, s. 20 uchyla się punkt 5.

W związku z okresem wzrastających zachorowań na grypę Państwowy i Powiatowy Inspektor Sanitarny prosi o zapoznanie się z informacjami na temat wirusa grypy i Wirusowego Zapalenia Wątroby typu A (WZW) aby zapobiegać rozprzestrzenianiu się chorób i podjąć kroki uniemożliwiające zachorowaniom.

 

Inspektor ochrony danych: Jakub Salamon

Kontakt z inspektorem ochrony danych: poczta@p19.miastorybnik.pl