Dla rodziców

INFORMACJA!

 OPŁATY ZA POBYT  I WYŻYWIENIE W PRZEDSZKOLU PROSIMY WPŁACAĆ NA NR KONTA BANKOWEGO:

47 1020 2401 0000 0102 0570 8310

P19 zarządzenie posiłki 2023

Uchwała Pobyt: Uchwała 970/LV/2022

Zarządzenie 15,2022 – organizacja pracy przedszkola, w tym żywienie i godziny otwarcia

 

KOMUNIKAT

Aktualizacja wytycznych GIS z dnia 11 marca 2022 r.
wytyczne_przeciwepidemiczne_glownego_inspektora_sanitarnego_z_dnia_11_marca_2022_r_dla_przedszkoli_oddzialow_przedszkolnych_w_szkole_podstawowej_i_innych_form wychowania przedszkolnego
Szczepienia przeciw COVID -19 dla dzieci powyżej 5 r.ż. – informacja

Już od 14 grudnia 2021 r. rozpoczną się szczepienia w grupie dzieci 5-11 lat. Szczegółowe informacje dotyczące schematu szczepienia wraz z kwestionariuszem wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem dziecka w wieku 5-11 lat przeciw COVID-19 znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-nr-15-ministra-zdrowia-w-sprawie-szczepien-przeciw-covid-19-dzieci-5-11-lat.

Przekazujemy także link do strony, gdzie zamieszczony jest List Ministra Edukacji i Nauki oraz Ministra Zdrowia w sprawie szczepień dzieci w wieku 5-11 lat https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/list-ministra-edukacji-i-nauki-oraz-ministra-zdrowia-w-sprawie-szczepien-dzieci-w-wieku-5-11-lat.

KOMUNIKAT

Koronawirus jest wirusem osłoniętym cienką warstwą tłuszczową dlatego jest wrażliwy na wszystkie detergenty, w tym mydło, preparaty do dezynfekcji oraz promienie UV. Oznacza to, że łatwo go inaktywować prostymi środkami czystości.

Wirus przenosi się:

  1.  bezpośrednio, drogą kropelkową – zawierające wirusa drobne kropelki powstające  w trakcie kaszlu, kichania, mówienia mogą być bezpośrednią przyczyna zakażenia. Odległość 1-1,5 m od osoby, z którą prowadzimy rozmowę, traktowana jest jako bezpieczna pod warunkiem, że osoba ta nie kaszle i nie kicha w naszym kierunku (strumień wydzieliny oddechowej pod ciśnieniem),
  2.  pośrednio, poprzez skażone wydzieliną oddechową (podczas kichania czy kaszlu) przedmioty i powierzchnie. Wirus nie ma zdolności przetrwania poza organizmem człowieka, ulega dezaktywacji po kilku- kilkunastu godzinach.

(źródło: http://www.psse.rybnik.pl/pdf/02-MEN-koronawirus%20szkoła_27.02.2020_ostateczna.pdf)

Rodzicu!

  • nie przyprowadzaj chorego  i przeziębionego dziecka do przedszkola,
  • dbaj o higienę i czystość
  • unikaj skupisk
  • zapoznaj się z komunikatem Głównego Inspektora Sanitarnego :      http://www.psse.rybnik.pl/index.php/aktualnosci
  • nie obawiaj się zachorowania jeśli nie miałeś kontaktu z chorym

 

źródło: https://dokumenty.men.gov.pl/Rekomendacje_Ministra_Edukacji_Narodowej_dla_dyrektorow_przedszkoli_szkol_i_placowek_oswiatowych.pdf

Informujemy również, że rodzicom dziecka dla lat 8 w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola  należy się zasiłek opiekuńczy  (art. 32 ust. 1 lit. a Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa, Dz.U. 2017, poz. 1368);

   Statut Przedszkola nr 19 w Rybniku

Aktualizacja procedury COVID- 19 z dnia 01.09.2021. W rozdziale WYTYCZNE DLA RODZICÓW, s. 20 uchyla się punkt 5.

PEDAGOGIZACJA – artykuły dla rodziców

W związku z okresem wzrastających zachorowań na grypę Państwowy i Powiatowy Inspektor Sanitarny prosi o zapoznanie się z informacjami na temat wirusa grypy i Wirusowego Zapalenia Wątroby typu A (WZW) aby zapobiegać rozprzestrzenianiu się chorób i podjąć kroki uniemożliwiające zachorowaniom.

 

Inspektor ochrony danych: Bożena Broda

Kontakt z inspektorem ochrony danych: poczta@p19.miastorybnik.pl