Działania innowacyjne “Teatr”

Podsumowanie działań innowacyjnych “Teatr znamy i chętnie w nim gramy”:

Cele działań:
• rozwijanie kreatywności i aktywności twórczej
• uspołecznianie dzieci, integrowanie grupy
• poprawienie wymowy, wzbogacenie słownictwa
• stworzenie warunków do prezentowania własnej twórczości
• uwrażliwianie na podstawowe wartości
• rozwijanie indywidualnych zdolności zainteresowań dzieci
• rozwijanie umiejętności społecznych
• integrowanie więzi rodzinnych poprzez wspólne działanie rodzica i dziecka
• wzmacnianie współpracy przedszkola ze środowiskiem lokalnym Dom Kultury w Boguszowicach
• rozwijanie inteligencji emocjonalnej dziecka
• rozwijanie wrażliwości i empatii

Działania innowacyjne  „Teatr znamy- chętnie w nim gramy”  był realizowany w latach 2021- 2023 we wszystkich grupach wiekowych. Celem innowacji było  rozszerzenie treści  z zakresu edukacji teatralnej i rozwijanie zdolności artystycznych dzieci. Zadania zawarte  w innowacji były realizowane w czasie podstawy programowej.

Na przeprowadzonych zajęciach rozwijane były postawy społeczne, umiejętności współdziałania i współpracy w grupie, samodzielność i wytrwałość dzieci w procesie odkrywania i rozwiązywania problemów, wzbogacanie czynnego słownictwa, rozwijanie zainteresowań tematem kultury i sztuki, wzmacnianie poczucia własnej wartości.

W związku z powyższym zrealizowano następujące przedsięwzięcia:

 1. Przygotowanie przez każdą grupę „Kącika teatralnego”- wrzesień 2021 r.
 2. „Teatr od kuchni”- wizyta w Domu Kultury w Boguszowicach- październik 2021 r.
 3. Przedstawienie w wykonaniu dzieci „Wilk i siedem koźlątek”- listopad 2021 r.
 4. Nagranie Jasełek w wykonaniu pracowników przedszkola- grudzień 2021 r.
 5. Przedstawienie w wykonaniu pracowników przedszkola „Mrówka i konik polny”- marzec 2022 r.
 6. Wyjazd do Teatru Ziemi Rybnickiej na przedstawienie „Księżniczka na ziarnku grochu”- maj 2022 r.
 7. Przedstawienie kukiełkowe w wykonaniu pracowników przedszkola ”Na straganie”- październik 2022 r.
 8. Teatr cieni „Jasełka” w wykonaniu pracowników przedszkola- grudzień 2022 r.
 9. Przedstawienie „Wesoła Ludwiczka” w wykonaniu dzieci- marzec 2023 r.
 10. Przedstawienie „Rękawiczka” w wykonaniu dzieci- kwiecień 2023 r.
 11. Międzyprzedszkolny konkurs we współpracy z Domem Kultury w Boguszowicach „Legendy polskie”- maj 2023 r.
 12. Przedstawienie w wykonaniu rodziców „Czerwony Kapturek”- czerwiec 2023.

Efekty dla dzieci:

 • rozwój mowy i umiejętności komunikacyjnych,
 • ekspresja indywidualnych zdolności, zainteresowań oraz twórczej aktywności teatralnej, muzycznej, tanecznej i plastyczno-technicznej,
 • wzrost odporności i dojrzałości emocjonalnej koniecznej do radzenia sobie w nowych trudnych sytuacjach,
 • nabycie pewności siebie i wiary we własne możliwości.
 • udział w działaniach artystycznych, konkursach, inscenizacjach, wystąpieniach teatralnych,
 • umiejętność budowania poprawnych relacji z innymi dziećmi i dorosłymi.

Efekty dla przedszkola:

 • bardzo dobra współpraca z rodzicami i innymi osobami oraz instytucjami w zakresie realizacji zadań programowych,
 • podniesienie jakości pracy przedszkola,
 • pozytywny wpływ na wizerunek placówki w środowisku lokalnym,
 • zagospodarowanie przedszkolnej garderoby teatralnej w stroje i rekwizyty do zabaw teatralnych

Relacja z konkursu “Legendy polskie”  na portalu rybnik.com

Relacja filmowa z teatrzyku rodziców Czerwony Kapturek

TEATRZYK “O WESOŁEJ LUDWICZCE”

TEATRZYK KUKIEŁKOWY

Dnia 07.06.2022r. przedszkolaki miały okazję zobaczyć przedstawienie kukiełkowe “Szewczyk Dratewka”.

WIZYTA W TEATRZE ZIEMI RYBNICKIEJ

Dnia 17.05.2022r. dwie najstarsze grupy udały się na wycieczkę do Teatru Ziemi Rybnickiej, aby obejrzeć spektakl “Księżniczka na ziarnku grochu”.

 

WYJŚCIE DO DOMU KULTURY

Dnia 23.03.2022r. zorganizowano wyjście do Domu Kultury w Boguszowicach. Przedszkolaki miały okazję zobaczyć kukły Marzanny.

MRÓWKA I KONIK POLNY

Dnia 02.03 nasze przedszkolaki mogły zobaczyć przedstawienie “Konik polny i mrówka” w wykonaniu grona pedagogicznego.

 

JASEŁKA

W grudniu w ramach naszych działań innowacyjnych personel przedszkola nagrał Jasełka. Wykonanie jest dostępne na stronie przedszkola.

 

 

WILK I SIEDEM KOŹLĄTEK

29.11. najstarsza grupa Motylki wystawiła przedstawienie pod tytułem “Wilk i siedem koźlątek”. Przedstawienie mogły oglądać wszystkie grupy. Młodsze dzieci świetnie się bawiły. Po przedstawieniu odbyła się dyskusja dotycząca bezpieczeństwa oraz postępowaniania w kontaktach z nieznajomymi osobami.

KĄCIKI TEATRALNE

W ramach działań innowacyjnych każda grupa w miesiącu październiku miała za zadanie zaaranżować kącik teatralny. Kąciki są przepiękne i kolorowe. Dziękujemy rodzicom, którzy się zaangażowali i wraz ze swoimi pociechami stworzyli pomysłowe pacynki.

Grupa Sówki

Grupa Pszczółki 

Grupa Biedronki

Grupa Smerfy

Grupa Motylki

TEATR “OD KUCHNI…”

27 października nasze przedszkole odwiedziło Dom Kultury w Boguszowicach. Była to niezwykła wizyta ponieważ zwykle idziemy tam jako widownia, a tym razem odwiedziliśmy wszystkie zakątki zaplecza teatralnego. Dla dzieci było to bardzo interesujące doświadczenie.

Skip to content