Monthly Archives: październik 2022

WSZYSTKIE DZIECI ZBIERAJĄ ELEKTROŚMIECI

Drodzy rodzice!

Dzieci Zbierają Elektrośmieci

Nasze przedszkole przystąpiło do projektu “Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci”.
Celem akcji jest podniesienie świadomości ekologicznej wśród dzieci oraz zwrócenie

uwagi na prawidłowe zagospodarowanie odpadami.
W zamian za przyniesiony zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny przedszkole otrzyma
bon, który wykorzysta na nagrody rzeczowe w postaci materiałów biurowych. Jedynym
warunkiem jest mobilizacja do działania, porządki domowe i chęci!
Do akcji mogą przyłączyć się również firmy i instytucje, które oddadzą zużyty sprzęt na rzecz przedszkola.

     Sprzęt zbieramy do 31.10.2022r

 

Skip to content