Projekty i programy

ROK SZKOLNY 2023/2024

Nasze przedszkole weźmie udział w następujących programach:

Dziel się Uśmiechem – Polski Czerwony Krzyż o tematyce dbania o zęby.  link z informacjami o projekcie

Witaminki “Bliżej przedszkola”- projekt edukacyjny promujący zdrowe nawyki  żywieniowe. link z informacjami o projekcie

WITAMINKI!-PROJEKT 2023/2024

Z Kicią Kocią  maluchy zmieniają się w Zuchy  Z Kicią Kocią maluchy zmieniają się w zuchy | Facebook

Regulamin projektu.   

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU

Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury  – edycja 2023/2024. link z informacjami o projekcie 

Projekt „Mały Miś w świecie wielkiej literatury” w roku szkol. 2023-24 realizowany był w grupie II – Żabki ( 4-latki)
Był to projekt całoroczny obejmował 6 modułów od września do końca maja. Zrealizowano wszystkie moduły, które zostały potwierdzone imiennym certyfikatem. Po zweryfikowaniu całości zrealizowanego projektu Przedszkole nr 19 otrzymało certyfikat wzorowej placówki Małego Misia w świecie wielkiej literatury.
Udział w projekcie przyczynił się w dużym stopniu do rozwoju dzieci a osiągnięte efekty posłużyły podniesieniu jakości pracy przedszko

MODUŁ I  Czytamy razem z Małym Misiem
Grupa projektowa Żabki wybrała swojego Misia i nadała mu imię Tuliś. W przedszkolu pluszak „zamieszkał” w kąciku czytelniczym i był obecny na zajęciach przeprowadzanych w ramach projektu w roli przewodnika po świecie literatury. Do domu dzieci zabierały Misia Tulisia wraz z kartą dzienniczka i listem do rodziców. Dzieci wspólnie z rodzicami wybierały książkę do wspólnego czytania, rodzic wpisywał tytuł a dziecko rysowało ilustracje do przeczytanego utworu.

MODUŁ II Misiowa wyspa talentów

W trakcie realizacji modułu dzieci  poszukiwały wraz z Małym Misiem swoich mocnych stron oraz wzmacniały poczucie własnej wartości. Dowiedziały się że każdy ma swój talent/ swoją predyspozycję. Dzięki opowiadaniom odbyły podróż po sali zamienionej w Wyspę Talentów, gdzie czekały na nie zadania dostosowane do ich wieku i możliwości. Talenty/ predyspozycje i zainteresowania dzieci zostały przedstawione jako skarby, które należy odkryć i rozwijać.

MODUŁ III  Logorytmiczne misiowanki
Dzieci uczestniczyły w zajęciach logorytmicznych. Zajęcia logorytmiczne służą poprawie koordynacji ruchowej, zwiększeniu wrażliwości muzycznej i poczucia rytmu oraz rozwojowi społecznemu i umiejętności pracy w grupie. Do współpracy zaproszono logopedę.

MODUŁ IV Misiowy zabawownik międzypokoleniowy

Dzieci wraz Małym Misiem zaprosiły do przedszkola dziadków i innych członków rodziny celem stworzenia międzypokoleniowego zabawownika. Zawiera on zbiór zabaw, w które bawili się rodzice i dziadkowie, kiedy byli mali. Dzieci „przetestowały” zaproponowane zabawy i stworzyły Misiowy zabawownik. Opowiadały jak spędzają czas ze swoimi dziadkami.

MODUŁ V  Mały Miś uczy wrażliwości
Mały Miś zaproponował dzieciom zabawy uwrażliwiające je na problemy osób niepełnosprawnych – „ One są wśród nas”, kształtujące postawy tolerancji, akceptacji, wrażliwości i gotowości służenia pomocą. Dzięki uczestnictwu w Dniu Kolorowej Skarpetki oraz Światowym Dniu Świadomości Autyzmu nauczyciele przyczynili się do kształtowania u przedszkolaków właściwych postaw prospołecznych oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

MODUŁ VI Mały Miś Europejczyk
Dzieci zostały zaproszone do zapoznania się z bajkami i baśniami z różnych zakątków Europy. Wspólnie z Małym Misiem dzieci wraz z nauczycielami napisały własną bajkę związaną tematycznie z miejscem ich zamieszkania. Tworzenie poprzedziła wycieczka po najbliższej okolicy w poszukiwaniu literackich inspiracji.

Podsumowując całoroczną realizację projektu „Mały Miś w świecie wielkiej literatury” uważam, że zadania projektowe były ciekawe, niekonwencjonalne i wzbudziły zainteresowania dzieci, które chętnie i z zaangażowaniem w nich uczestniczyły.

 

ROK SZKOLNY 2022/2023

Projekt eTwinnig “Fairy Tale Story” – relacja pod linkiem >>>> tutaj

„Klub zdrowego przedszkolaka”. PSSE Rybnik

W projekt zaangażowały się wychowawczynie grup 5 i 6 latków – „Słoneczka”, „Bystrzaki” oraz „Motylki”. W ciągu całego cyklu projektu dzieci brały udział w realizacji kilku ciekawych tematów tj.:

– Moduł I – Wirusoochrona:

Głównym celem była promocja podstawowych zasad higieny osobistej wśród dzieci i ich rodziców oraz zwrócenie uwagi na znaczącą rolę higieny, jako podstawowego środka zapobiegania przenoszenia się wirusów (ze szczególnym zwróceniem na koronawirusa i wirusa grypy).

– Moduł II – Szczepienia – profilaktyka chorób zakaźnych:

Dzieci dowiedziały się, że np. wirus lub bakteria – może wtargnąć do organizmu człowieka wieloma drogami, a lekarze i epidemiolodzy pracują nad całkowitym wyeliminowaniem zachorowań na kolejne choroby zakaźne. Zapoznały się z niektórymi chorobami, przed którymi chronią szczepionki.

– Moduł III – Bezpiecznie korzystanie ze słońca:

Podczas zajęć pt. “Bezpieczne wakacje” dzieci wzięły udział w pogadance na temat bezpiecznego i racjonalnego korzystania z kąpieli słonecznych, dowiedziały się, w jaki sposób chronić swoją skórę przed nadmiernym działaniem promieni słonecznych.

– Moduł IV – Profilaktyka chorób odkleszczowych:

Podczas realizacji tematu związanego z kleszczami dzieci zdobyły wiedzę nt. miejsc występowania kleszczy i zagrożeń związanych z ugryzieniem przez te pajęczaki. Obejrzały film edukacyjny oraz wykonały zadania z kleszczowanki.

– Moduł V – Realizacja programu edukacji antytytoniowej „Czyste powietrze wokół nas”:

Dzieci poznały źródła dymu. Słuchały uważnie opowiadania ,,O kominie który zaczął dymić” K. Lewandowskiej oraz odpowiadały na pytania. Poznały znak zakazu palenia papierosów oraz przeczytały hasła związane ze szkodliwym działaniem papierosów.

– Moduł VI – Realizacja ekologicznego programu dla przedszkoli „Skąd się biorą produkty ekologiczne”:

Dzieci podczas realizacji programu zwiększały świadomość i wiedzę na temat rolnictwa ekologicznego oraz budowanie właściwych nawyków żywieniowych od najmłodszych lat. Zdobytą wiedzę i umiejętności dzieci będą mogły wraz z rodzicami stosować w codziennym życiu.

Mały miś w świecie wielkiej literatury.   Realizacja projektu w grupach “Bystrzaki” oraz “Słoneczka”.

Projekt „Mały Miś w świecie wielkiej literatury” w roku szkolnym 2022/2023 realizowany był w dwóch grupach: „Bystrzaki” 6-5 latki oraz „Słoneczka” 5 latki. Był to projekt całoroczny obejmował 6 modułów od września do końca maja. Zrealizowano wszystkie moduły, które zostały potwierdzone imiennym certyfikatem. Po zweryfikowaniu całości zrealizowanego projektu Przedszkole nr 19 otrzymało certyfikat wzorowej placówki Małego Misia w świecie wielkiej literatury.

Projekt stanowił atrakcyjną formę realizacji zadań przedszkola opisanych w podstawie programowej. Praca z modułami Małego Misia pozwoliła na realizację wszystkich kierunków polityki oświatowej państwa na rok szkolnym 2022/23 dotyczących przedszkoli.

Celem projektu było zachęcanie dorosłych (rodziców) do głośnego czytania dzieciom – uświadomienie roli czytelnictwa w życiu dziecka, wyrabianie właściwych nawyków literackich, budzenie zaciekawienia książką poprzez zabawy, piosenki, twórczość plastyczną, przekazywanie za pośrednictwem literatury wartości moralnych.

Zbiórka karmy dla piesków ze schroniska w ramach akcji “Światowy dzień zwierząt”

WIRUSOOCHRONA

Nasze przedszkolaki biorą udział w akcji informacyjno-edukacyjnej “Wirusoochrona”. Jest to akcja o charakterze profilaktycznym, wskazująca rolę higieny jako podstawowego środka  zapobiegania przenoszenia się wirusów (ze szczególnym zwróceniem uwagi na koronawirusa i grypę).

Celem akcji jest promocja podstawowych zasad higieny osobistej wśród najmłodszych w celu zapobiegania chorobom zakaźnym przenoszonych drogą kropelkową, budowanie i wyrabianie wśród dzieci potrzeby i nawyków dbania o higienę rąk, nauka prawidłowego mycia rąk; zachęcanie dzieci do codziennej aktywności fizycznej i zdrowego odżywania.

“Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci”

ROK SZKOLNY 2021/2022

Czyściochowe przedszkole

Grupa Biedronki realizowała tematykę dbania o higienę i zdrowie wraz z programem “Czyściochowe przedszkole” – czyściochowa akademia – ROSSMANN.

W listopadzie 2021 roku wsparliśmy akcję Rybnickiej Rady Kobiet “Pomoc dzieciom z Michałowa”

“BohaterON”

Jesienią 2021 przyłączyliśmy się do akcji BohaterON – włącz historię – ogólnopolskiej kampanii mającej na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego oraz promocję historii Polski XX wieku. W ramach akcji dzieci m.in. wykonały i wysłały kartki pocztowe dla Powstańców

UNICEF – Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka 2021 r.

Dnia 19.11.2021r. świętowaliśmy w naszym przedszkolu Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka pod patronatem UNICEF. 20 listopada to wyjątkowy dzień – rocznica uchwalenia Konwencji o prawach dziecka. Jest to moment, w którym uwaga wszystkich kierowana jest na dzieci i ich prawa.  Tego dnia wszystkie dzieci, nauczyciele i pracownicy przyszli ubrani na niebiesko lub mieli na sobie jakiś niebieski dodatek. Niebieski to kolor UNICEF symbolizujący jedność z dziećmi na całym świecie. We wszystkich grupach odbyły się tematyczne zajęcia, a grupy starsze wzięły udział w “Niebieskim balu”. Dzieci wraz z niebieskimi balonami brały udział w zabawach integracyjnych oraz muzycznych. Ponadto dzieci obejrzały film edukacyjny dotyczący praw dziecka. Na koniec zostały wykonane prace plastyczne, gdzie kolorem przewodnim był kolor niebieski.

“Jestem głosem tych co nie mówią” – zbiórka karmy dla piesków ze schroniska

Technikoludek:

C Z Y L I  D Z I E C K O  W  Ś W I E C I E T E C H N O L O G I I

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny edycja II

  • Dzień Bezpiecznego Internetu
  • W grupie “Smerfy” odbył się dzień wiedzy o pingwinach
  • Dzieci porównywały wynalazki ” Dawniej i Dziś” z okazji Dnia Wynalazcy
  • Grupa Biedronki wysłuchała opowiadania “Pierwszy dzień w przedszkolu”. Dodatkowo układały obrazek technikoludka, stworzyły własne przy użyciu tablicy interaktywnej.
  • Dzieci opowiedziały o zawodzie nauczyciela z Okazji Dnia Edukacji Narodowej: KIM JEST NAUCZYCIEL?

 

ROK 2021

“MOGĘ! Zatrzymać SMOG – Przedszkolaku złap oddech” – II edycja

Nasze Przedszkole jako jedno z nielicznych zakwalifikowało się do kampanii informacyjno – edukacyjnej “MOGĘ! Zatrzymać SMOG – Przedszkolaku złap oddech” – II edycja. W ramach kampanii otrzymaliśmy 2 oczyszczacze powietrza. Dzieci z grupy IV “Motylki” przygotowały scenki, w których promują zdrowy tryb życia.

Zachęcamy do zapoznania się z materiałem przygotowanym przez Przedszkolaki

Pomoc rzeczową otrzymaną w postaci dwóch oczyszczaczy powietrza udzieliło Województwo Śląskie. Oczyszczacze powietrza zostały zakupione ze środków Województwa Śląskiego w ramach kampanii edukacyjno – informacyjnej pn. “MOGĘ! Zatrzymać SMOG – Przedszkolaku złap oddech” – II edycja, współfinansowanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach”.

Dziel się wiedzą – materiały dla rodziców

ulotka dla rodziców

plakat dla rodziców

bajka Książę i Smog

“Technikoludek”

Ogólnopolski projekt edukacyjny. Technikoludek czyli przedszkolak w świecie technologii.

– grupa “Sówki” przygotowała w ramach projektu kącik technologiczny

 

– grupa popołudniowa kolorowała interaktywne kolorowanki przy pomocy aplikacji “Quiver”

 

– zagrożenia w sieci  “małe robaczki wciągaczki” grupa “Smerfy”

 

– grupa “Biedronki” zaśpiewała piosenkę po angielsku oraz powtarzała słówka za lektorem przy użyciu tablicy interaktywnej

 

– grupa “Motylki” wykonała zadania matematyczne przy użyciu tablicy interaktywnej

 

– grupa “Motylki” zorganizowała  “Dzień bezpiecznego Internetu”

 

– zadanie wykonała grupa mieszana “literkowy tablet”

– grupa “Biedronki”  poznała informacje dotyczące gazety jak postała oraz wykonywała ćwiczenia przy je użyciu

 

 

ROK 2020

Drogowe ABC

Drogowe ABC – dyplom

Skip to content