Rada rodziców

RADA RODZICÓW PRZEDSZKOLA NR 19 W RYBNIKU W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

PREZYDIUM RADY RODZICÓW:

PRZEWODNICZĄCA:   KRYSTYNA KAMIŃSKA

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEJ:   KAMILA MILEWSKA

SKARBNIK:   AGNIESZKA PYTEL

SEKRETARZ:   KATARZYNA BATYCKA

KOMISJA REWIZYJNA:   MARZENA SOBIK                                 

RADY ODDZIAŁOWE:                                                                                                                        

GR I :    p: MONIKA DUKIEWICZ, Z-CA: KRYSTYNA JAROŃSKA, S: YELYŻAVETA SHCHERBAN

GR II :  p: KRYSTYNA KAMIŃSKA, Z-CA:  MARZENA SOBIK, s: AGNIESZKA PYTEL,

GR III:   p: ALEKSANDRA STOLAREK, Z-CA: NINA ZABIEGLIŃSKA, S: MAGDALENA PACHUCKA

GR IV: p:   KATARZYNA BATYCKA, Z-CA: DOMINIKA POWALISZ, S: AGNIESZKA BRYNICZKA

GR V:   p: KAMILA MILEWSKA, Z-CA: MONIKA DUKIEWICZ, S: JUSTYNA KONIECZNY