RODO

Inspektor ochrony danych: Jakub Salamon

Kontakt z inspektorem ochrony danych: poczta@p19.miastorybnik.pl