OGRÓD-OGRÓDEK – INNOWACJA

OGRÓD – OGRÓDEK – OGRÓDECZEK

Pomysł na wdrożenie działań innowacyjnych „Ogród – ogródek – ogródeczek” zrodził się z potrzeby poszerzenia przyprzedszkolnego ogródka. Informacja o wsparciu i otrzymanie dofinansowania na zakup nasion, krzewów i sadzonek zmobilizowała społeczność przedszkola do wzięcia udziału w projekcie „Resiliency Gardens”.

Resiliency Gardens to konsorcjum międzynarodowych organizacji charytatywnych  i wolontariuszy z różnych narodowości i środowisk, pomagające polskim i ukraińskim szkołom, organizacjom pozarządowym i innym oddolnym organizacjom zwiększyć podaż lokalnie uprawianej żywności.

Głównym założeniem działań innowacyjnych wprowadzonych do zajęć przedszkola jest kształtowanie u dzieci postaw prospołecznych wobec otaczającej przyrody, złagodzenie problemów związanych z brakiem bezpieczeństwa żywnościowego oraz niedożywieniem, ukazanie dzieciom, rodzicom dobra natury.  Wprowadzony program będzie miał wpływ na dziecko zarówno w sferze poznawczej jak i emocjonalno- społecznej. Program ma nie tylko na celu poszerzanie wiedzy dzieci na temat jak dbać o przyrodę, uwrażliwiać dzieci na świat przyrody, ale głównie ma wpływać na postawy przedszkolaków względem natury, takie jak: cierpliwość i pokorę wobec praw przyrody, szacunek do zieleni, troska i dbałość o wspólne dobro. Edukacja przyrodnicza powinna być ważną częścią wychowania dzieci. Przyroda zaspokaja psychiczne potrzeby dzieci, odgrywa również ważną rolę w kształtowaniu postaw ekologicznych, wychowuje aktywnego, wrażliwego na piękno i dobro przyrody odbiorcę.

Działania innowacyjne będą prowadzone przy współudziale Fundacji Naturalnego Rozwoju, która przeprowadzi dla dzieci cykl warsztatów ogrodniczych.

Ogród – Ogródek – Ogródeczek – szczegółowy program i harmonogram działań innowacyjnych na lata 2023/2024, 2024/2025 

PIERWSZE ZAKUPY, PIERWSZE NASADZENIA
20.02.2024, 27.02.2024
Skip to content