Działania podnoszące kulturę pedagogiczną rodziców

Ulotka dla rodziców na temat wpływu technologii na rozwój mowy

Autyzm dziecięcy

Depresja u dzieci w wieku przedszkolnym

1-sza Pomoc Psychologiczna Dzieciom

1-sza Pomoc Psychologiczna Dzieciom UA

Drodzy rodzice zwracamy również uwagę na to, aby korzystać z stron internetowych bezpiecznie z zachowaniem ograniczeń. Zachęcam do lektury Dzieci w świecie gier komputerowych. źródło: Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa, akademia NASK.

oraz na stronę  gov.pl  Nie zagub dziecka w sieci.

UZALEŻNIENIE DZIECI OD WYSOKICH TECHNOLOGII

Dla rodziców: przekazujemy opracowaną przez Fundację Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii broszurę

dzieci-w-wirtualnej-sieci_2021

KAMPANIA NA RZECZ POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA PIESZYCH

Z dniem 1 czerwca 2021 roku rozpoczęły obowiązywać nowe przepisy w ruchu drogowym. Zmiany te dotyczą zarówno kierujących, jak i pieszych.

Najważniejsze zasady zawarte w nowych przepisach:

– pieszy ma pierwszeństwo przed pojazdem (nie dotyczy tramwaju) już przy wchodzeniu na przejście dla pieszych,

– zabrania się pieszemu korzystania z telefonu lub innych urządzeń elektronicznych w sposób, który może ograniczać możliwość obserwacji sytuacji na jezdni podczas wchodzenia i przechodzenia przez przejście dla pieszych lub jezdnię,

– na drogach ekspresowych i autostradach kierujący jest zobowiązany do utrzymywania minimalnej odległości od poprzedzającego pojazdu obliczonej w metrach jako połowy wartości prędkości, z jaką

się porusza (np. przy prędkości 120 km/h musi to być co najmniej 60 m),

– w obszarze zabudowanym przez całą dobę obowiązuje ograniczenie prędkości do 50 km/h, chyba że znaki drogowe stanowią inaczej.

Wprowadzenie zmian było niezbędne ze względu na postęp technologiczny i wszechobecne smartfony, z którymi rzadko się rozstajemy. Obecnie należy jeszcze większą uwagę przywiązywać do tego, co dzieje się na jezdni i chodniku, kiedy zbliżamy się do przejścia. W związku ze statystykami tragicznych wydarzeń na przejściach dla pieszych nowe obowiązki zostały nałożone zarówno na kierujących, jak i na pieszych. Szczególną uwagę chciałbym zwrócić przede wszystkim na dwa pierwsze zagadnienia, które bezpośrednio związane są z bezpieczeństwem uczniów Państwa placówki. Pamiętajmy, że to bezpieczeństwo na drodze w największym stopniu zależy od nich samych.

Nikt z nas już, chyba, nie wyobraża sobie życia bez smartfona. Z badań przeprowadzonych przez Urząd Komunikacji Elektronicznej wynika, że ponad 90% populacji naszego kraju używa telefonów komórkowych, ponad 60% korzysta z nich przez kilka godzin każdego dnia, a dla więcej niż 70% sięganie do zasobów internetu odbywa się za pomocą urządzenia mobilnego. Jak wiadomo sporą cześć użytkowników smartfonów stanowią dzieci i młodzież. Przywiązanie do smartfonów jest nie tylko groźne z powodu możliwości chorobliwego uzależnienia, ale stanowi również realne zagrożenie na drodze. Ekran smartfona tak mocno przykuwa uwagę, że jego użytkownik nie widzi niczego wokół. I to z tego powodu pojawił się nowy przepis zakazujący korzystania z tego typu urządzeń podczas przechodzenia przez jezdnię czy torowisko. Brak skupienia uwagi i koncentracji na tym, co dzieje się na drodze jest zgubny i bardzo często tragiczny w skutkach.

Kolejnym zagadnieniem, na który chcę zwrócić uwagę to bezpieczeństwo podczas przechodzenia przez jezdnię. Pieszy jest najmniej chronionym uczestnikiem ruchu drogowego i ma to swoje odzwierciedlenie w tragicznych statystykach. Nowe regulacje stanowią o tym, że pieszy staje się bardziej uprzywilejowany przy przechodzeniu przez jezdnię (zgodnie z przepisami) czy przejście dla pieszych. Pierwszeństwo przed pojazdem uzyskuje już przy wchodzeniu na nie. Co to jednak znaczy w praktyce? W jakiej odległości pieszy nabywa to prawo?

Kluczem do odpowiedzi na te pytania powinna być zwykła ludzka uprzejmość i kultura. Z obydwu stron. Pożądane jest, aby pieszy sygnalizował chęć przechodzenia na drugą stronę jezdni. Gest w postaci podniesienia ręki czy nawiązanie kontaktu wzrokowego powinny być wystarczającą informacją dla kierującego. Mimo, że znaczącą część obowiązków przepis nakłada na kierujących, to należy pamiętać, że jeśli dojdzie do kontaktu pojazdu i człowieka, to wszystkie nieodwracalne szkody i kontuzje ponosi tylko człowiek. Dlatego warto o tym pamiętać i koniecznym jest wypracowanie wśród dzieci i młodzież nawyku nawiązywania kontaktu z kierującym, zanim wejdą na jezdnię.

mł. asp. Daniel Żurawski
Wydział Ruchu Drogowego, Komenda Miejska Policji w Rybniku

Skip to content