Monthly Archives: marzec 2021

Prośba do rodziców.

Dotyczy rodziców, którzy jeszcze nie mają założonego konta w aplikacji ePrzedszkole.

Szanowni Państwo.

Zwracam się z prośbą o skorzystanie z aplikacji ePrzedszkole,  https://www.eprzedszkole.com.pl/.  Aplikacja ta pozwala na bieżącym sprawdzeniu  należności za pobyt i wyżywienie.

Proszę, aby rodzice, którzy nie pobrali jeszcze aplikacji zarejestrowali się:  eprzedszkole -dla rodziców, https://rodzic.eprzedszkole.com.pl/#/

W razie problemów proszę kliknąć w PRZEWODNIK tam krok po kroku jest pokazane jak się zarejestrować.

Informuję, że aby zarejestrować się w aplikacji trzeba podać numer karty ATMS. W razie gdyby numer na karcie był nieczytelny, wymazany prosimy o kontakt z p. Intendent – poda numer karty przydzielony do dziecka  32 42 20 014.

W razie problemów prosimy kontaktować się telefonicznie z przedszkolem, aby pozyskać informacje na temat należności za miesiąc marzec.

Założenie aplikacji znacznie ułatwi pracę przedszkola nie tylko podczas zawieszenia zajęć ale również w przyszłości. Chcielibyśmy, aby rodzice korzystali z aplikacji i przymierzamy się do tego aby odejść  w nowym roku szkolnym od przekazywania pasków papierowych z należnościami.

Ilona Dwojakowska – dyrektor Przedszkola

ŻYCZENIA

Listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

W załączeniu publikacja listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do Przedszkola nr 19 w Rybniku na rok szkolny 2021/2022.

Zakwalifikowani i niezakwalifikowani

Rodzice kandydata zakwalifikowanego do przedszkola zobowiązani są do potwierdzenia woli uczęszczania do tego przedszkola w terminie od 30 marca do 12 kwietnia br. (do godz. 15.00).

Potwierdzenie może być przesłane elektronicznie (skan, zdjęcie podpisanego dokumentu)na adres mailowy przedszkola poczta@p19.miastorybnik.pl lub bezpośrednio złożone w przedszkolu, do którego zakwalifikowało się dziecko. Potwierdzenie powinni podpisać oboje rodzice chyba, że z przyczyn obiektywnych nie będzie to możliwe.

Potwierdzenie woli – druk do pobrania

Informacje dla rodziców – zawieszenie zajęć

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 roku  w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku       z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ( Dz. U. z 2021 r. poz. 561)  informuję, że  Przedszkole nr 19 w Rybniku ogranicza na czas oznaczony funkcjonowanie placówki w okresie od dnia 29.03.2021 r. do dnia 11.04.2021 r.

Przedszkole organizuje zajęcia stacjonarne dla rodziców dzieci, którzy złożyli wniosek zgodnie z § 2 ust. 4 w/w rozporządzenia.

Rozporządzenie z dnia 26.03.2021r.

Dla pozostałych dzieci nauczyciele prowadzą nauczanie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Informacje w jaki sposób będą prowadzone zajęcia przekażą Państwu nauczyciele. Poniżej przedstawiam harmonogram pracy nauczycieli oraz formę kontaktu.

INFORMACJA – zawieszenie zajęć 29.03 – 11.04

Rodzice nadal mogą korzystać z zasiłku opiekuńczego.

 

 

Ilona Dwojakowska – dyrektor Przedszkola

INFORMACJE dla rodziców: Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Rybniku

INFORMACJE – NABÓR

Rekrutacja do Przedszkola nr 19 w Rybniku zakończyła się 11 marca o godz.15.00. W dniu 29 marca o godz. 15.00 zostaną opublikowane listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do poszczególnych placówek. W okresie od 30 marca do 12 kwietnia do godz.15.00 br. rodzice kandydatów zakwalifikowanych będą potwierdzali wolę korzystania z usług placówki, do której dziecko zostanie przyjęte. W przypadku braku potwierdzenia woli w przedszkolu zakwalifikowania dziecko zakwalifikowane nie zostanie przyjęte. W dniu 14 kwietnia br. nastąpi publikacja list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

Potwierdzenie woli  – prosimy o wydrukowanie i wypełnienie załącznika,  dostarczenie do Przedszkola nr 19, jeśli dziecko zostało zakwalifikowane do naszej placówki . W razie braku możliwości wydrukowania załącznika,  druk w wersji papierowej można pobrać w przedszkolu.

druk potwierdzenia woli  (będzie dostępny po publikacji list dzieci zakwalifikowanych)

 

Skip to content