Rekrutacja

Rusza Nabór do przedszkoli na rok szkolny 2022/2023

Zwracamy się  z prośbą do rodziców o dokładne zapoznanie się z zasadami naboru oraz terminami.

Zasady naboru 2022

Witryna naborowa dla rodziców będzie dostępna od 22 lutego do 10 marca br.

Adres strony dla rodziców: www.rybnik.przedszkola.vnabor.pl

Proszę o zapoznanie się z Zarządzeniem nr 23/2022 Prezydenta Miasta Rybnika –  z dnia 14 stycznia 2022 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia  postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w roku szkolnym 2022/2023 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których Miasto Rybnik  jest organem prowadzącym.

Informuję, że składanie deklaracji o KONTYNUACJI wychowania przedszkolnego dla dzieci już uczęszczających do P19 rozpocznie się 7.02.2022 o g. 8.00, a zakończy się 14.02.2022 o g. 12.00.

Dokumenty:

Zarządzenie nr 3/2022 Dyrekt0ra Przedszkola nr 19 w Rybniku z dnia 24.01.2022 r. >>>   tutaj

DRUK – KONTYNUACJA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W P19 DLA DZIECI JUŻ UCZĘSZCZAJĄCYCH oraz DRUK REZYGNACJA Z KONTYNUACJI