Rekrutacja

Nabór do przedszkoli na rok szkolny 2023/2024

Nabór do Przedszkola nr 19 w Rybniku jest prowadzony w dniach od 6 marca 2023 r.  godz. 8:00 do 17 marca br. do godz. 12:00. Nabór prowadzony jest poprzez witrynę naborową. Wnioski oraz zasady naboru o przyjęcie dziecka do przedszkola na rok szkolny 2023/2024 wraz z załącznikami będą w najbliższym czasie do pobrania na stronie naborowej dla rodziców pod adresem: www.rybnik.przedszkola.vnabor.pl

Godziny przyjmowania w Przedszkolu wypełnionych i podpisanych wniosków: 8.00 – 15.00

Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu, w terminie od 13 do 24 lutego 2023 r.

Prosimy o zapoznanie się z Zarządzeniem nr 3/2023 Dyrektora Przedszkola z dnia 23.01.2023 r. w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego do rybnickich przedszkoli na rok szkolny 2023/2024.

ZARZĄDZENIE NR 3/2023 – terimy rekrutacji