Monthly Archives: lipiec 2020

LISTY REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

LISTY KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH I NIEPRZYJĘTYCH:

PRZYJĘCI I NIEPRZYJĘCI – REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

LISTY KANDYDATÓW:

LISTY: ZAKWALIFIKOWANI I NIEZAKWALIFIKOWANI – UZUPEŁNIAJĄCA_

WAŻNA INFORMACJA !

Rodzice kandydatów zakwalifikowanych są zobowiązani do potwierdzenia woli uczęszczania do jednostki w terminie od 01.07. 2020 r. do 03.07.2020 godz. 12:00. Brak potwierdzenia we wskazanym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca w jednostce.

Skip to content