Listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

W załączeniu publikacja listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do Przedszkola nr 19 w Rybniku na rok szkolny 2021/2022.

Zakwalifikowani i niezakwalifikowani

Rodzice kandydata zakwalifikowanego do przedszkola zobowiązani są do potwierdzenia woli uczęszczania do tego przedszkola w terminie od 30 marca do 12 kwietnia br. (do godz. 15.00).

Potwierdzenie może być przesłane elektronicznie (skan, zdjęcie podpisanego dokumentu)na adres mailowy przedszkola poczta@p19.miastorybnik.pl lub bezpośrednio złożone w przedszkolu, do którego zakwalifikowało się dziecko. Potwierdzenie powinni podpisać oboje rodzice chyba, że z przyczyn obiektywnych nie będzie to możliwe.

Potwierdzenie woli – druk do pobrania