INFORMACJE – NABÓR

Rekrutacja do Przedszkola nr 19 w Rybniku zakończyła się 11 marca o godz.15.00. W dniu 29 marca o godz. 15.00 zostaną opublikowane listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do poszczególnych placówek. W okresie od 30 marca do 12 kwietnia do godz.15.00 br. rodzice kandydatów zakwalifikowanych będą potwierdzali wolę korzystania z usług placówki, do której dziecko zostanie przyjęte. W przypadku braku potwierdzenia woli w przedszkolu zakwalifikowania dziecko zakwalifikowane nie zostanie przyjęte. W dniu 14 kwietnia br. nastąpi publikacja list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

Potwierdzenie woli  – prosimy o wydrukowanie i wypełnienie załącznika,  dostarczenie do Przedszkola nr 19, jeśli dziecko zostało zakwalifikowane do naszej placówki . W razie braku możliwości wydrukowania załącznika,  druk w wersji papierowej można pobrać w przedszkolu.

druk potwierdzenia woli  (będzie dostępny po publikacji list dzieci zakwalifikowanych)