Informacje dla rodziców – zawieszenie zajęć

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 roku  w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku       z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ( Dz. U. z 2021 r. poz. 561)  informuję, że  Przedszkole nr 19 w Rybniku ogranicza na czas oznaczony funkcjonowanie placówki w okresie od dnia 29.03.2021 r. do dnia 11.04.2021 r.

Przedszkole organizuje zajęcia stacjonarne dla rodziców dzieci, którzy złożyli wniosek zgodnie z § 2 ust. 4 w/w rozporządzenia.

Rozporządzenie z dnia 26.03.2021r.

Dla pozostałych dzieci nauczyciele prowadzą nauczanie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Informacje w jaki sposób będą prowadzone zajęcia przekażą Państwu nauczyciele. Poniżej przedstawiam harmonogram pracy nauczycieli oraz formę kontaktu.

INFORMACJA – zawieszenie zajęć 29.03 – 11.04

Rodzice nadal mogą korzystać z zasiłku opiekuńczego.

 

 

Ilona Dwojakowska – dyrektor Przedszkola