KONKURS DLA DZIECI I RODZICÓW PRZEDSZKOLA NR 19 W RYBNIKU

Kochane dzieci! Drodzy Rodzice! Serdecznie zapraszamy Was do wzięcia udziału w konkursie plastycznym pt.

“GRY PLANSZOWE ZNAMY, CHĘTNIE Z RODZICAMI GRAMY”

Zasady i regulamin konkursu >>>   tutaj

ORGANIZATOR KONKURSU:

Przedszkole nr 19 w Rybniku przy ulicy Żurawia 2.

CELE KONKURSU:

– rozwijanie kreatywności oraz pomysłowości dzieci

– kształtowanie kompetencji matematycznych

– inspirowanie do aktywności twórczej

– wzmacnianie więzi rodzinnych poprzez wspólne działanie

REGULAMIN KONKURSU:

UCZESTNICY KONKURSU:

Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku od 3 do 6 lat oraz ich rodziców/opiekunów uczęszczających do Przedszkola nr 19 w Rybniku.

TEMAT KONKURSU:

Tematem konkursu jest stworzenie gry planszowej skierowanej zarówno do dzieci, jak i dorosłych.

FORMA PRACY:

Praca wykonana w formie płaskiej bądź przestrzennej o wymiarze nie większym niż format A2.

TECHNIKA PRACY:

Technika wykonania pracy dowolna (można połączyć kilka technik).

TERMIN SKŁADANIA PRAC:

Prace należy składać do 16 kwietnia 2021r. w Przedszkolu.

WARUNKI UCZESTNICTWA:

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie pracy w terminie oraz dołączenie do wykonanej gry krótkiej informacji z  jej zasadami. Prosimy, aby każda gra została opatrzona krótką metryczką zawierającą : imię i nazwisko dziecka oraz jego rodzica/opiekuna, wiek oraz grupę wiekową, do której uczęszcza dziecko.

Udział w konkursie jest równoznaczny  z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dzieci nagrodzonych oraz akceptacją jego regulaminu.

Po zakończeniu konkursu, prace konkursowe przechodzą na własność organizatora konkursu.

WYNIKI KONKURSU:

Prace oceniać będzie komisja składająca się z przedstawicieli Rady Pedagogicznej Przedszkola nr 19 w Rybniku.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu 23 kwietnia 2021 r. na tablicy informacyjnej oraz stronie internetowej naszego przedszkola https://p19.miastorybnik.pl/.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy, a laureaci nagrody rzeczowe.

Prace oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych:

– dzieci 3-4 letnie

– dzieci 5-6 letnie

W każdej grupie wiekowej wyłonione zostanie I, II, III miejsce oraz wyróżnienia.

KRYTERIA OCENY PRACY:

– pomysłowość

– walory artystyczne

– dobór techniki wykonania

– trwałość

– jasność i zrozumiałość zasad gry

– udział dziecka w wykonaniu pracy

KOORDYNATORZY KONKURSU:

Arietta Łojek oraz Magdalena Partyka

 

SERDECZNIE ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU

W KONKURSIE!!!