Informacja o naborze na nowy rok przedszkolny 2024/2025.

Drodzy Rodzice.

Od 12 lutego 2024 od. g. 8.00 do 23.02.2024 r. do g. 12.00 rozpocznie się składanie deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego.  (druki kontynuacji będą dostępne w przedszkolu od 12 lutego)

Rodzice dzieci uczęszczających obecnie do naszego przedszkola jeśli złożą deklarację kontynuacji mają zapewnione miejsce dla dziecka w przyszłym roku szkolnym. Rodzice, którzy nie złożą w terminie deklaracji kontynuacji (z różnych powodów, np. zmiana miejsca zamieszkania, zmiana przedszkola) będą musieli ponownie stanąć do naboru elektronicznego,  który rozpocznie się 4 marca 2024 r.

Dodatkowa informacja: podczas ponownego zapisu dziecka w naborze trzeba mieć na uwadze to, że dziecko poniżej 5 – go roku życia może nie zostać przyjęte do placówki pierwszego wyboru ze względu na niewystarczającą ilość wolnych miejsc.

Na białej tablicy znajduje się Zarządzenie nr 3/2024 z dnia 24.01.2024  dotyczące terminów postępowania rekrutacyjnego. Kolejne informacje o naborze do przedszkoli  będą przekazywane w późniejszym czasie.

Skip to content