Ograniczenie funkcjonowania jednostki – informacje dla rodziców

Drodzy Państwo!

W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 8.04.2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 od dnia 12 kwietnia do 18 kwietnia br. w Przedszkolu nr 19 w Rybniku nauczyciele będą  prowadzić nauczanie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość  na dotychczasowych zasadach.

Rozporządzenie zmieniające 8.04.2021 r.

Życzę szybkiego powrotu do przedszkola.

Ilona Dwojakowska – dyrektor Przedszkola