Spotkania z Rodzicami

Szanowni Rodzice!

Zebrania wychowawców z rodzicami podsumowujące pracę przedszkola w roku szkolnym 2021/2022 odbędą się w przedszkolu, w poszczególnych salach grup:

grupa I  “Sówki” wych. M. Kral     20 czerwca 2022  o g. 16.00

grupa II  “Pszczółki”   wych. M. Partyka   21 czerwca  2022   o g.  15.30

grupa III   “Biedronki”     wych.  A. Janus   22 czerwca 2022  o g.  15.30

grupa IV  “Smerfy”  wych.  R. Jurczyk   22 czerwca 2022  o  g.  15.00

grupa V  “Motylki”   wych. M. Kostecka  21 czerwca 2022  o g. 15.00