Bezpieczeństwo dzieci w szkole i w przedszkolu – list do rodziców i opiekunów

Szanowni Państwo.

Prosimy o zapoznanie się z listem  wiceminister Marzeny Machałek skierowanym do rodziców i opiekunów. List jest apelem  o odpowiedzialne reagowanie w przypadku zaobserwowania objawów chorobowych COVID-19 u Państwa dziecka.

List >>>  tutaj