BEZPIECZNE FERIE 2022!

W naszym województwie zaczęły się ferie zimowe! Pamiętajmy, aby były one bezpieczne. Czas ferii zimowych to szczególny czas dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli. To chwile beztroskich zabaw nie tylko na śniegu, a towarzyszące wypoczynkowi odprężenie sprawia, że dzieci, młodzież, a nawet dorośli niejednokrotnie zapominają o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Stwórzmy więc bezpieczne warunki wypoczynku.

Zachęcamy do zapoznania się z „Poradnikiem bezpiecznego wypoczynku” – publikacją Ministerstwa Edukacji i Nauki, która zawiera aktualne informacje dla organizatorów, rodziców i uczestników wypoczynku. Informacje zawarte w publikacji ułatwią rodzicom odpowiednie przygotowanie swoich dzieci do wypoczynku zimowego oraz umożliwią zdobycie niezbędnej wiedzy dotyczącej szeroko pojętego bezpieczeństwa.

Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla organizatorów wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży w roku szkolnym 2021/2022