Spotkania z rodzicami

Szanowni Państwo.

W związku z wzrostem liczby zachorowań,  trwającą pandemią, i zagrożeniach z nią związanych zebrania z rodzicami podsumowujące pracę przedszkola po I semestrze 2021/2022 roku odbędą się wyłącznie on – line przy użyciu znanej już wielu rodzicom aplikacji MS Teams.

Obecnie nauczycielki są w  trakcie szkoleń, poznawania aplikacji  i tworzenia bazy danych potrzebnej do zorganizowania spotkania,  w związku z tym zebrania odbędą się pod koniec lutego lub na początku marca 2022 r.

Informacje dotyczące terminu spotkań i sposobu logowania będą Państwu przekazane po utworzeniu grup w aplikacji.

Informacja o zebraniach grupowych z wychowawcą będzie umieszczona na drzwiach przedszkola oraz na naszej stronie internetowej.

W najbliższym czasie nauczycielki będą również potwierdzały adresy e –  mail rodziców, na które należy wysłać link do spotkania.

Zachęcam również do kontaktu z wychowawcami w sposób obecnie przyjęty, czyli poprzez e  – mail, rozmowę indywidualną oraz kontakt telefoniczny.

Ilona Dwojakowska – dyrektor Przedszkola