Mikołaj w Przedszkolu

W dniu 6 grudnia 2021 nasze przedszkole odwiedził Święty Mikołaj wraz z swoimi pomocnikami. Dzieci w podziękowaniu za otrzymane prezenty zaśpiewały  świąteczną piosenkę i  podarowały gościom małe co nieco – pierniczki.

Serdecznie dziękujemy za przybycie i spotkanie.

Szczególne podziękowania składamy p. Grzegorzowi  Głubczykowi, Panu woźnicy, oraz pomocnikom ze Stowarzyszenia 17 – stka. Ponadto dziękujemy Radzie Dzielnicy Boguszowice Osiedle na czele z p. Wojciechem Wasylem oraz Ośrodkowi Pomocy społecznej w Rybniku za słodycze dla dzieci.

Dodatkowe zdjęcia po spotkaniu z Mikołajem znajdują się na stronach grupowych.