Zebranie organizacyjne dla rodziców dzieci, które pierwszy raz będą uczęszczać do naszego przedszkola

Szanowni Rodzice,  dzieci, które po raz pierwszy będą uczęszczały do naszego przedszkola od 1 września 2021 r.

Zapraszamy na zebranie organizacyjne z dyrektorem oraz wychowawcą grupy I, które odbędzie się 25 sierpnia 2021 r. o godzinie 15.30. 

Prosimy, aby w trakcie zebrania zachować zasady bezpieczeństwa sanitarnego i zastosować się do regulaminu oraz informacji wywieszonych na drzwiach i gazetkach przedszkolnych. Na spotkanie przychodzą osoby zdrowe bez objawów infekcji. Obowiązek dezynfekcji rąk, zasłony ust i nosa oraz zachowanie odstępu 1,5m od innych osób.

Ze względów bezpieczeństwa sanitarnego, zebrania dla rodziców dzieci, które będą kontynuowały wychowanie przedszkolne w nowym roku zostaną zorganizowane w innym terminie, w pierwszym tygodniu września.  

Informuję, że nadal obowiązują ograniczenia w związku z pandemią koronawirusa i tak jak w ubiegłym roku rodzice dzieci z grup II, III, IV, V nie będą wchodzili do szatni dla dzieci, gdyż nie pozwalają na to warunki przestrzenne pomieszczeń.

W ostatnim tygodniu sierpnia w przedsionku przy wejściu dla rodziców i dzieci będą wywieszone listy grup.

Ilona Dwojakowska – dyrektor Przedszkola nr 19 w Rybniku