REKRUTACJA – Lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych

W załączeniu lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do Przedszkola nr 19 w Rybniku w rekrutacji na rok szkolny 2021/2022.

Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

Informujemy, że Przedszkole nr 19 w Rybniku nie będzie prowadziło rekrutacji uzupełniającej. Wszystkie miejsca są zajęte.