Rekrutacja do Przedszkoli na rok 2021/2022

Na naszej stronie internetowej w zakładce Rekrutacja w najbliższym czasie będą  pojawiały się informacje dotyczące Rekrutacji  na nowy rok szkolny 2021/2022 do Przedszkola nr 19 w Rybniku.

Informuję, że składanie deklaracji o KONTYNUACJI wychowania przedszkolnego dla dzieci już uczęszczających do P19 rozpocznie się 11.02.2021 o g. 8.00, a zakończy się 19.02.2021 o g. 12.00. W zakładce Rekrutacja znajdą się odpowiednie dokumenty, które należy złożyć w przedszkolu.  >>>   Deklaracja kontynuacji 2021

Proszę o zapoznanie się z Zarządzeniem nr 46/2021 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia  postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w roku szkolnym 2021/2022 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których Miasto Rybnik  jest organem prowadzącym

Ilona Dwojakowska – dyrektor Przedszkola