Częściowe zawieszenie zajęć.

Drodzy Rodzice

na podstawie § 18 ust.2a Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1166 ze zm.), za zgodą organu prowadzącego oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku,

informuję o częściowym zawieszeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych w naszym przedszkolu w okresie od 27 – 30 października 2020r. ze względu na sytuację epidemiologiczną, która zagraża zdrowiu dzieci.

Zawieszenie zajęć dotyczy 23 dzieci z grupy V, 8 dzieci z grupy IV oraz 2 dzieci z grupy III.
W okresie obejmującym zawieszenie zajęć dla dzieci 5 i 6 letnich, które pozostały w domach, będzie odbywało się kształcenie w formie zdalnej w sposób ustalony z p. Martyną – wychowawcą grupy V (rodzice kontaktują się i konsultują poprzez adres  e – mail:  m.kral@p19.miastorybnik.pl bądź telefonicznie pod numerem telefonu przedszkola 32 42 20 014 w godzinach 8.00 -11.00)

W związku z zawieszeniem zajęć informuję rodziców o przysługującym prawie do zasiłku opiekuńczego.

Przydatne linki:   zasiłek opiekuńczy z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem – informacje ZUS

Zarządzenie_dyrektora_w_sprawie_zawieszenia_zajęć 27 – 30.10.20

Ilona Dwojakowska – dyrektor Przedszkola