LISTY KANDYDATÓW

LISTA KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH BĘDZIE DOSTĘPNA 22.06.2020

LISTY KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH I NIEZAKWALIFIKOWANYCH W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM

WAŻNA INFORMACJA !

Rodzice kandydatów zakwalifikowanych są zobowiązani do potwierdzenia woli uczęszczania do jednostki w terminie do 19. 06. 2020 r. godz. 12:00. Brak potwierdzenia we wskazanym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca w jednostce.