Zajęcia z religii.

poniedziałek  22.06. 2020 r.      Temat: Najświętsze Serce Jezusa.

W ubiegły piątek obchodziliśmy Święto Serca Pana Jezusa. Serce Jezusowe ukochało tych, którzy potrzebują miłości, ukochało dzieci.

Serce Jezusa, świątynio Boga  zmiłuj się nad nami.

Zadanie: narysuj w zeszycie Serce Jezusa.

ŚRODA 24.06. 2020 r.     Temat: Słowo na wakacje.

Mk6,31 A On rzekł do nich: «Pójdźcie wy sami osobno na miejsce pustynne i wypocznijcie nieco!».

Życzę Wam udanych wakacji -na ile to dzisiaj możliwe – zdrowych, spokojnych i pełnych radości. Nabierzcie sił na nowy rok przedszkolny i szkolny, opalcie się (z umiarem), uważajcie na swoje bezpieczeństwo, bawcie się w miejscach do tego przeznaczonych. Poznajcie nowych kolegów i koleżanki, ale dopóki nie wolno się zbliżać, to utrzymujcie dystans pomiędzy osobami. Bądźcie ostrożni korzystając z Internetu, kontrolujcie czas, kiedy korzystacie z komputera, czy telefonu. Niech czas wakacji pozwoli Wam na trochę oddechu od nauki i zadań.  I na koniec: nie zapominajcie o Bogu, modlitwie i Mszy św. Dziękujcie Mu w – czasie wycieczek – za piękny świat, który nam podarował. Dziękuję Wam i Waszym rodzicom za współpracę.

Do zobaczenia po wakacjach. G. Kuśka

poniedziałek 15.06. 2020 r.    Temat: Modlitwa przed jedzeniem.

Pan Bóg jest Dawcą wszystkiego. Człowiek jest Mu za to wdzięczny. M. in. dziękuje Panu Bogu za posiłek i tych, którzy go przygotowali. Od dzisiaj spróbuj przed jedzeniem przeżegnać się i swoimi słowami podziękować P. Bogu za to, co za chwilę będziesz spożywać lub naucz się na pamięć takiej modlitwy:

Boże dzięki Ci składamy

za to, co spożywać mamy.

Ty nas żywić nie przestajesz,

Pobłogosław, co nam dajesz. Amen.

środa 17.06. 2020 r. Temat: Powtórzenie wiadomości: Kto jest wielkim skarbem Pana Boga?

Jest nim człowiek, czyli również Ty. Bóg Cię kocha i troszczy się o Ciebie. Wszyscy ludzie mają wspólne imię – człowiek. Człowiek wobec drugiego człowieka powinien odnosić się z szacunkiem, życzliwością i dostrzegać potrzeby innych. Człowiek jest odpowiedzialny za drugą osobę.

Zadanie: narysuj w zeszycie lub na kartce osoby, które obdarzasz zaufaniem i miłością.

poniedziałek  8.06.2020,  Temat: Powtórzenie wiadomości – dzieła Pana Boga.

Popatrz przez okno na świat stworzony przez Pan Boga. W czerwcu jest on szczególnie piękny.
Weź kartkę z bloku i farby plakatowe i namaluj obraz przedstawiający jakieś dzieło Pana Boga, które Ci się podoba. Zawieś wykonany obraz w widocznym miejscu. W ten sposób uwielbisz Pana Boga za stworzenie.

środa 10.06.2020, Temat: Pan Bóg stworzył człowieka.

Pan Bóg jest dawcą życia. Powołał do istnienia człowieka, którego stworzył na Swój obraz i podobieństwo. Daje człowiekowi siłę, aby mógł on działać, tworzyć i wzrastać. Człowiek pozdrawia swojego Stwórcę w modlitwie.
Codziennie rano przywitaj się z Panem Bogiem i podziękuj Mu za dar życia.

poniedziałek 1.06. 2020 r. Temat: Powtórzenie wiadomości. Słowo Boże posiane w naszych sercach.

Treści: Anioł Stróż.

„Bóg aniołom swym rozkazał, aby cię strzegli na wszystkich twych drogach”Ps91,11

Każdy człowiek ma swojego szczególnego opiekuna. Jest nim Anioł Stróż. On pomaga nam uniknąć niebezpieczeństw w drodze do nieba. Anioł podpowiada nam, co zrobić, aby nasz wybór był zgodny z wolą Boga i prowadził do zbawienia.

Narysuj w zeszycie – jak wyobrażasz sobie Anioła Stróża.

środa 3.06. 2020 r. Temat: Powtórzenie wiadomości.

Treści: Modlitwa do Anioła Stróża.

W tym tygodniu z wiarą i ufnością zwracamy się w modlitwie do Anioła Stróża.

Aniele Boży, Stróżu mój,

Ty zawsze przy mnie stój.

Rano, wieczór, we dnie w nocy, bądź mi zawsze  ku pomocy.

Broń mnie od wszystkiego złego i zaprowadź mnie do żywota wiecznego. Amen

religia 27.05. 2020 r.  Temat: Słowo Boże posiane w naszych sercach. Jezus przyjmuje dzieci.

Przeczytajcie razem.

Przynosili również do Jezusa dzieci, żeby ich dotknął; lecz uczniowie szorstko zabraniali im tego. A Jezus, widząc to, oburzył się i rzekł do nich: „Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, nie przeszkadzajcie im; do takich bowiem należy królestwo Boże” por. Mk 10, 13-14

Zbliża się Dzień Dziecka. Wszystkim moim uczniom składam z tej okazji najserdeczniejsze życzenia -błogosławieństwa Bożego. Stawajcie się samodzielni, silni, abyście mogli pokonywać różne trudności. Życzę Wam miłości i troski rodziców, radosnych, beztroskich dni, wielu przyjaciół i dużo prezentów.

Wszystkiego najlepszego. Pozdrawiam G. Kuśka

poniedziałek 25.05. 2020 r. Temat: Słowo Boże posiane w naszych sercach cz.1. Gdzie znajdziemy Jezusa?

Opowiadanie oparte na słowach Pisma Świętego – podręcznik metodyczny Jesteśmy dziećmi Boga WAM Kraków 2012

Przeczytajcie razem.

Maryja i Józef chodzili co roku do Jerozolimy na Święto Paschy. Gdy Jezus miał 12 lat, udali się tam zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, Jezus został w Jerozolimie, a tego nie zauważyli Jego Rodzice. Przypuszczając, że jest w towarzystwie pielgrzymów, uszli dzień drogi i szukali Go wśród krewnych i znajomych. Gdy Go nie znaleźli, wrócili do Jerozolimy i szukali Go. Dopiero po trzech dniach odnaleźli Go w Świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy Go słuchali, byli zdumieni bystrością Jego umysłu i odpowiedziami. Na ten widok zdziwili się bardzo, a jego Matka rzekła do Niego: Synu, czemuś nam to uczynił? Oto z bólem serca szukaliśmy Ciebie. Lecz On im odpowiedział: Czemuście Mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że przyszedłem na świat, aby być posłusznym memu Ojcu? Potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu; i był im posłuszny. A Matka Jego chowała wiernie wszystkie te wspomnienia w swym sercu. Jezus zaś czynił postępy w mądrości, w latach i w łasce u Boga i u ludzi. (por. Łk2,41-52).

Maryja i Józef szukali Jezusa, odnaleźli Go w świątyni, w domu jego Ojca.

A gdzie Ty możesz znaleźć Jezusa?

W kościele, w modlitwie, w rodzinie.

W kościele, tam gdzie pali się czerwona lampka oczekuje na nas Jezus. Tam możemy Go spotkać, odnaleźć. Odwiedź Go kiedyś w Jego domu.

poniedziałek 18.05. 2020 r. Temat: Kocham moich najbliższych.

Pan Bóg kocha każdego jak najlepsi rodzice i dał nam serce, abyśmy okazywali miłość innym, i abyśmy pomagali sobie nawzajem odszukiwać Bożą miłość w nas. Uczymy się od rodziców i innych ludzi jak wyrażać tę miłość wobec drugiej osoby. Dzisiejsza lekcja daje nam taką okazję. Zbliża się Dzień Matki. Z tej okazji okażmy naszym mamusiom jak bardzo ich kochamy.

Proponuję: wykonajcie tradycyjną laurkę(świetnie przecież rysujecie), a tatę lub starsze rodzeństwo poproście, aby napisali w Waszym imieniu życzenia. W czasie wręczania laurki dopowiedzcie sami, z głębi Waszego serduszka, jak bardzo ją kochacie.

środa 20.05. 2020 r. Temat: Modlitwa wezwaniami z Litanii Loretańskiej.

Od środy 20 – do środy 27. 05. 2020 r. módlmy się z dzieckiem wieczorem o miłość i zdrowie w rodzinie wezwaniami z Litanii Loretańskiej. (kilka wezwań, zapisuję je poniżej)

Matko najmilsza – módl się za nami

Matko najczystsza – módl się za nami

Święta Maryjo – módl się za nami

Panno łaskawa – módl się za nami

Królowo Aniołów – módl się za nami

Uzdrowienie chorych – módl się za nami

poniedziałek 11.05. 2020 r. Temat: Wspominamy 100 rocznicę urodzin świętego Jana Pawła II.

18 maja 2020 r. przypada 100 rocznica urodzin Św. Jana Pawła II, który był papieżem pochodzącym z Polski. Karol Wojtyła przyjął imiona Jan Paweł II po wyborze na następcę Św. Piotra (pierwszego papieża). Jako mały chłopiec lubił grać w piłkę nożną, pilnie się uczył, był ministrantem. Wołano na niego Lolek. Kiedy miał 9 lat  umarła jego mamusia, a wychowywał go ojciec, który dawał małemu Lolkowi przykład jak żyć i modlić się. Karol Wojtyła był bardzo mądrym człowiekiem, władał wieloma językami świata. Kiedy został papieżem, czyli najważniejszym księdzem w kościele, odwiedził wiele krajów, aby ludziom opowiedzieć o Bogu, często w ich własnym języku. Kochał dzieci, lubił z nimi rozmawiać, żartować. Miał dobre serce, dużo się modlił, pomagał innym. Jako naród jesteśmy dumni z papieża Polaka. Kościół ogłosił, że Jan Paweł II jest święty. Teraz możemy przez Niego prosić Boga o to, czego nam potrzeba.

Zadanie: Poproś rodziców, aby pokazali Ci jak wygląda Jan Paweł II. Poproś Jana Pawła II w modlitwie, aby opiekował się twoja rodziną.

środa 13.05. 2020 r. Temat: Chcemy iść z Panem Jezusem. Boże Ciało.

Kościół pragnął i pragnie, aby ludzie i Pan Jezus byli zawsze blisko siebie. Najczęściej ludzie przychodzą do domu P. Jezusa tu na ziemi, aby się z Nim spotkać na Mszy Św. Jest taki dzień w roku, który nazywamy Boże Ciało. Wtedy to Pan Jezus przychodzi do nas. Idzie ulicami naszego osiedla, niesiony w monstrancji pod baldachimem, błogosławi naszym domom, szkole, przedszkolom i miejscom pracy. Ludzie wierzący towarzyszą mu w tym spacerze nie tylko tu na ziemi, ale też w drodze do nieba. Chciejmy być zawsze blisko Jezusa, podążajmy za nim, a nie zgubimy się.

Zadanie: Na trasie procesji Bożego Ciała dziewczynki ubrane  na biało sypią kwiatki pod nogi Pana Jezusa. Narysuj kosz z płatkami kwiatów dla Pana Jezusa.

poniedziałek 4.05. 2020 r.    Temat: Maryja prowadzi nas do Jezusa –cz. 1.

Wprowadzenie w modlitwę nabożeństw majowych.

W miesiącu maju we wszystkich kościołach odprawiane są nabożeństwa majowe. Dziecko w wieku przedszkolnym powoli wprowadza się w modlitwę prośby. Chodzi o to, aby prosiło swoimi słowami  razem z Maryją matką Pana Jezusa. Maryja jest kochającą Matką nas wszystkich i kiedy zwracamy się do Niej z naszymi potrzebami, to wierzymy, że Ona przekaże je swojemu Synowi.

Zadanie: W tym tygodniu każdego wieczora powiedz Maryi, czego potrzebujesz i poproś ją, aby zaniosła twoją modlitwę do Pana Jezusa. Narysuj bukiet kwiatów dla Matki Bożej.  

środa 6.05. 2020 r.   Temat: Maryja prowadzi nas do Jezusa –cz. 2.

Wesele w Kanie Galilejskiej.

Maryja w mieście, które nazywa się Kana Galilejska wypowiedziała takie słowa „Zróbcie wszystko, cokolwiek (mój Syn, Jezus)wam powie”J2,5. W czasie wesela, w którym uczestniczyli Jezus i Maryja zabrakło wina. Maryja poprosiła Jezusa, aby jakoś temu zaradził, a gospodarzowi żeby robił, co mu Jezus nakaże. Syn Maryi kazał nalać wody do dzbanów i uczynił cud – zamienił wodę w wino. Był to pierwszy cud Pana Jezusa, który zapowiadał Eucharystię. Ufamy, że czyniąc w swoim życiu, to czego oczekuje od nas Jezus, będziemy uczestnikami cudów, które dla nas uczynił.

Zadanie: do poniedziałku podtrzymujemy modlitwę prośby przez Maryję do Jezusa.

poniedziałek 27.04. 2020 r. Temat: Idźcie na cały świat. Wniebowstąpienie Pańskie.

Pan Jezus powiedział do swoich uczniów-apostołów i do nas zarazem, bo jesteśmy Jego uczniami:

„Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu. A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni.”  Na podst. Mt28,19-20

Kiedy Jezus odchodził do swojego Ojca, czyli wstępował do nieba uniósł się w górę i zniknął z oczu swoim przyjaciołom. Zakryła Go chmura. Odchodząc obiecał, że będzie zawsze z nami. Poprosił nas, abyśmy na całym świecie głosili jego naukę. Osoba, która wyjeżdża głosić Ewangelię, czyli Dobrą Nowinę o Jezusie i zbawieniu do innych krajów, często bardzo daleko, nazywa się misjonarz.

Zadanie: W zeszycie narysuj apostołów, którzy patrzą w górę na unoszącego się Jezusa i chmurę, która Go zasłoni.

środa  29.04. 2020 r.  Temat: Duch Święty daje nam odwagę. Zesłanie Ducha Świętego.

Zanim  Pan Jezus wstąpił do nieba obiecał apostołom, ze poprosi Ojca, aby zesłał na ziemię Pocieszyciela, Ducha Prawdy, czyli Ducha Świętego, który umocni ich w wierze i w głoszeniu Ewangelii.

Tak też się stało. Pięćdziesiąt dni po zmartwychwstaniu  Jezusa zstąpił na apostołów Duch Święty. Temu wydarzeniu towarzyszyły znaki: wicher, języki jakby z ognia, które pojawiły się nad głowami apostołów i każdy z nich poczuł siłę i odwagę do świadczenia o Jezusie. My też otrzymujemy taką moc podczas chrztu św. i możemy odważnie wyznawać swoją wiarę.

Zadanie: wytnij z papieru języczki ognia i przyklej do zeszytu, będą Ci one przypominać o Duchu Świętym i jego obecności w Twoim życiu. Pomódl się do Ducha Świętego o zdrowie dla Twojej rodziny.

poniedziałek 20.04. 2020 r.         Temat: Świętujemy niedzielę- część pierwsza.

W kościele ludzie, należący do wspólnoty Kościoła, spotykają się na modlitwie wokół stołu – ołtarza. Gospodarzem takiego spotkania i Przyjacielem przy stole jest sam Bóg. Dniem szczególnej modlitwy i świętowania jest niedziela jako dzień upamiętniający zmartwychwstanie Jezusa.

Zadanie: narysuj w zeszycie ołtarz – stół, kapłana i ludzi, którzy przyszli do kościoła, aby się modlić.

 środa 22.04. 2020 r.          Temat: Świętujemy niedzielę – część druga.

W jaki sposób w Twoim domu świętujecie niedzielę. Rodzice nie idą do pracy, dzieci nie idą do szkoły, spędzacie czas razem, idziecie do kościoła na Mszę świętą, gotujecie i spożywacie świąteczny obiad, idziecie na spacer, jedziecie na wycieczkę, odwiedzacie babcię i dziadka, wspólnie się modlicie, oglądacie rodzinnie ciekawy film……………., a może inaczej?

Zadanie: porozmawiaj z rodzicami o waszym świętowaniu niedzieli, narysuj w zeszycie jak rodzina spożywa wspólny posiłek przy stole.

środa 15.04. 2020 r.,       Temat: Pan Jezus jest z nami w smutku i radości. Wielkanoc.

Kobiety wczesnym rankiem w niedzielę udały się do grobu P. Jezusa, aby namaścić ciało Pana. Jednak  kamień od grobu był odsunięty, a grób pusty. W grobie leżały płótna, którymi owinięte było ciało Jezusa. Jedna z kobiet, Maria Magdalena, spotkała Zmartwychwstałego Pana. Bardzo się ucieszyła  i pobiegła powiedzieć o tym apostołom. Dla nas to też radosna nowina, która daje nam nadzieję,  że i my  kiedyś zmartwychwstaniemy.

Rozwiąż z pomocą rodziców lub starszego rodzeństwa poniższe ćwiczenie.

 

środa 8. 04. 2020 r.

Temat: Pan Jezus zmartwychwstał.

Alleluja! Miłość Twa

Jak blask słońca nad nami wciąż trwa.

Alleluja! Niech biją dziś dzwony,

Niech wielbi Cię cały świat. Alleluja!

Jesteśmy dziećmi Boga, WAM,2012

Słowo Alleluja – wyraża radość. Bicie dzwonów ogłasza, że Jezus zmartwychwstał. Cieszmy się i my.

Życzę Wszystkim zdrowych, spokojnych Świąt Wielkanocnych.

Zadanie: pomogę mamie w świątecznych przygotowaniach. Wezmę udział we Mszy Św. w Wielkanoc on line np. w transmisji na żywo z naszego kościoła. G. Kuśka

 6.04.2020 r.  Temat: Chcemy czuwać z Jezusem. Wielki Piątek.

Drogie dzieci, kiedy Pan Jezus pożegnał się ze swymi przyjaciółmi, udał się do Ogrodu Oliwnego. Tam modlił się. Potem został pojmany, był więziony i umarł na krzyżu. Mimo tego, iż ludzie postąpili źle pan Jezus ich kochał. Pokonał śmierć i powstał z grobu po trzech dniach. Bóg jest mocniejszy niż śmierć.

W Ogrodzie Oliwnym Pan Jezus odczuwał lęk, bał się cierpienia i śmierci. Prosił Ojca, żeby oddalił, jeśli to możliwe Jego śmierć, ale wiedział też, że musi oddać życie, aby zbawić ludzi. Pan Jezus wypełnił wolę Ojca. W Wielki Piątek  odmówcie modlitwy, które znacie, czuwając z Jezusem (bo  nie możemy udać się do kościoła i pomodlić się przy Grobie Jezusa).

Może rodzice lub starsze rodzeństwo przeczytają Wam Drogę Krzyżową dla dzieci ze skarbczyka.

Zadanie: narysuj  w zeszycie krzyż, pokoloruj go; obok krzyża narysuj tyle kwiatków, ilu jest członków Twojej rodziny. Pozdrawiam. G. Kuśka

01.04.2020 r. Temat: Wielki Czwartek.

Szczęść Boże dzieci i rodzice.

Dzisiaj przypomnimy sobie co Pan Jezus uczynił tuż przed swoją śmiercią w Wieczerniku. Wieczernik to takie miejsce, gdzie kiedyś można było zjeść posiłek. Pan Jezus zaprosił tam swoich przyjaciół – Apostołów, bo chciał się z nimi pożegnać . I wtedy powiedział, że zostanie z nimi i nami na zawsze pod postaciami chleba i wina. Tak ustanowił Eucharystię, a w kościele w czasie Mszy Św. chleb i wino przemienia się w Ciało i Krew Pana Jezusa.

Zadanie: przerysuj Kielich z Krwią Pana Jezusa i Hostię, czyli Ciało Pana Jezusa ukryte pod postacią chleba i wina.

 

30.03. 2020 r. Temat: Niedziela Palmowa.

Ta lekcja już była, utrwalmy jej treści poprzez pracę plastyczną. Proszę przeczytać dziecku na głos.

Tuż przed śmiercią Pan Jezus wjeżdżał do Jerozolimy na osiołku. Ludzie witali Go bardzo uroczyście. Oddawali mu cześć. Witali jak Króla. Kładli mu pod nogi płaszcze, a w rękach trzymali gałązki palmowe. Wołali: hosanna, hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie, hosanna na wysokości.

Zadanie. Przed nami Niedziela Palmowa wykonajcie z pomocą rodziców lub starszego rodzeństwa palemkę z papieru lub innych materiałów jakie znajdziecie w domu np. wydmuszek z jaj na patyczku – życzę pomysłów.

Pochwalcie się nimi wysyłając np. zdjęcia na e- maila gabriela.kuska@poczta.onet.pl,  lub zadzwońcie 664965599 i opowiedzcie mi jak Wam wyszło.

Kto nie ma takiej możliwości to niech włoży palemkę do wazonu i udekoruje nią świąteczny stół. Pokażecie mi jak się znów spotkamy.

 Katechetka G. Kuśka

25.03.2020

Ćwiczenie interaktywne dla dzieci 6 letnich:

 

Dla dzieci w wieku od sześciu lat do jedenastu lat, proponuję skorzystanie z jezuickiej TV Live „Mocni w Duchu”.

Codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 11.00 – 12.30 będzie emitowany program dla dzieci, zawierający treści biblijne i ewangelizacyjne. W programie m.in. śpiewy, nauka kroków do piosenek, rysowanie, itp.

Gabriela Kuśka – katecheta