ZEBRANIE RODZICÓW

Serdecznie zapraszamy na zebranie rodziców, które odbędzie się dnia 25 lutego 2020 r. – wtorek o g. 16.30

I część – część ogólna – podsumowanie działań pracy przedszkola w I półroczu odbędzie się w sali grupy II “Smerfy”

Tematyka spotkania:  zmiany organizacyjne, informacje ogólne, rekrutacja do przedszkola na rok 2020/21, podsumowanie semestru.

Podsumowanie działań Rady Rodziców

Pedagogizacja: prelekcja p.t. “Uzależnienia”

II część – spotkanie w grupach, podsumowanie obserwacji rozwoju dzieci.