INFORMACJE DLA RODZICÓW DZIECI KOŃCZĄCYCH EDUKACJĘ PRZEDSZKOLNĄ W 2020R.

DRODZY RODZICE

Rusza nabór do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Rybnik na rok szkolny 2020/2021.

Rodzice dzieci zamieszkałych w obwodzie danej szkoły podstawowej w terminie od 2 marca (od godz. 8.00) do 20 marca br. (do godz. 15.00) mogą potwierdzić wolę uczęszczania do szkoły obwodowej swojego dziecka za pomocą witryny rybnik.elemento.pl, z której należy wydrukować stosowną deklarację, podpisać i dostarczyć do sekretariatu danej szkoły. Potwierdzenia woli uczęszczania do szkoły obwodowej można również dokonać poprzez wypełnienie deklaracji, o której mowa powyżej, bezpośrednio w sekretariacie szkoły obwodowej (z pominięciem witryny internetowej). Szkoły są przygotowane na przyjęcie wszystkich dzieci zamieszkałych w obwodzie szkolnym.

Witryna naborowa po wpisaniu adresu zamieszkania kandydata wskaże, która szkoła jest szkołą obwodową.

Więcej szczegółowych informacji znajduje się w załączniku. Tutaj>>rusza nabór SP 2020