Bezpieczne ferie

Ferie to czas odpoczynku, zabawy. Właśnie teraz podczas ferii należy pamiętać o zasadach bezpieczeństwa, które trzeba przestrzegać. Tuż przed feriami zimowymi odwiedziła nas Pani policjantka. Na wstępie omówiła formy spędzania czasu wolnego. Ostrzegała dzieci, aby nie wchodziły na zamarznięte zbiorniki wodne, gdyż lód może się pod nimi załamać i aby nie zjeżdżały na sankach w rejonie jezdni. Przypomniała również zasady bezpieczeństwa podczas zimowych zabaw, zachowania na drogach, kontaktu z osobami obcymi, ostrzegała dzieci, aby nie ufały obcym ludziom i nie wpuszczały ich do domu, nie podawały swoich danych osobowych oraz o wielu innych niebezpieczeństwach. Wszystkie dzieci uważnie słuchały opowiadań Policjantki oraz aktywnie odpowiadały na zadawane pytania. Na końcu spotkania tradycyjnie przypomniane zostały numery telefonów alarmowych, które dzieci znały już doskonale. Podsumowaniem pogadanki były kolorowanki pt. „ Bezpieczne ferie”. Pogadanka ta powinna uświadomić dzieciom przyczyny występowania zagrożeń, a także wyrobić skuteczne umiejętności prawidłowego zachowania się podczas ich wystąpienia. 

Wszystkim naszym przedszkolakom życzymy Bezpiecznych Ferii Zimowych!