Bezpieczny przedszkolak

Od początku września przedszkolaki na zajęciach przypominały sobie numery alarmowe, zasady postępowania w razie niebezpieczeństwa lub zagrożenia życia. Uczyły się także wierszyków i piosenek związanych z bezpieczeństwem.

8 października gościliśmy w Przedszkolu Panów policjantów, którzy przeprowadzili prelekcję na temat bezpieczeństwa, której celem było kształtowanie prawidłowych zachowań i postaw wśród przedszkolaków. Dzieci ponownie zapoznały się z zasadami bezpiecznego poruszania się podczas przechodzenia przez jezdnię, zapamiętały ważne numery alarmowe, przedstawiły również przygotowane wierszyki oraz piosenki. Dzięki takim spotkaniom dzieci budują swoje zaufanie do służb specjalnych i wiedzą, że zawsze mogą zwrócić się o pomoc.